home | contact
Searchable Library of Psi Articles and Classes
Information
Database Group:
Psychic

Path in Psi:
Pure Energy

Content Type:
Article

Posted On:
2007-10-17

Edited On:
2007-10-17

⇐ Return to Searchable Library
⇐ Previous  | Easy Beginnings |  Next Entry ⇒


SWE:Rekommenderingar
by Svenove


Jag rekommenderar att ni före och samtidigt som ni läser mina kurser även läser Zeus artiklar i "basic psychic archive", där ni även hittar de här artiklarna. Jag räknar med att ni har läst de andra artiklarna för att förstå mina.

Bland det andra materialet får ni en god grund för vad psi är och även nyttiga tekniker att börja utveckla. Sen kan ni börja att läsa mina kurser samtidigt som ni kan läsa resten av siten och de lärares material som ni gillar. Det mesta är det värt att läsa om flera gånger för att det ska fastna och även för att ni lär er mer och förstår mer nästa gång ni läser, när ni har större förståelse för psi.