home | contact
Searchable Library of Psi Articles and Classes
Information
Database Group:
Psychic

Path in Psi:
Pure Energy

Content Type:
Article & Practical

Posted On:
Not Listed

Edited On:
2007-10-17

⇐ Return to Searchable Library
⇐ Previous  | Easy Beginnings |  Next Entry ⇒


SWE:Tro sig tung
by Svenove


Kort teknik beskrivning:

I den här tekniken så är målet att en person ska först kunna lyfta dig om du inte gör någonting. Men sen när du utför tekniken så skall detta inte gå eller så skall du kännas mycket svårare att lyfta.

Teknikens syfte:

Att ganska tydligt och lätt se att dina broadcasts som du sänder ut påverkar andra som du kommer i kontakt med och att än igen öka självförtroendet, för att du lyckas göra en psi-teknik som du enkelt märker att den fungerar.

Förberedande:

För att ha största möjliga chans att lyckas bra och för att inte hamna i energibrist så bör man (men inte absolut nödvändigt) göra följande före tekniken. Jorda sig, centrera sig, neutralisera sin energi, ta in energi "intaking". Efter man är färdig med tekniken och inte ska göra fler tekniker, så bör man ta in mer energi och slutligen jorda sig. För info om de teknikerna så råder jag er att läsa Zeus E-books "psi classes" och "psi vigour" och i "basic psychic articles".

Teknikens utförande:

Här är det också bra om du hittar en partner som inte är för stark. Han/hon skall inte kunna lyfta dig för lätt på följande sätt. Du står bara vanligt rakt upp. Din partner skall lyfta dig med händerna under dina armhålor (så som man brukar lyfta barn). Det kanske inte är helt lätt att lyfta dig på det viset men partnern får böja på knäna och hålla in armbågarna. Partnern får inte lyfta annat än rakt upp. Han/hon får alltså inte knuffa dig bakåt/framåt eller åt sidan. Det skall vara lite tungt att lyfta dig på det sättet, men om din partner inte orkar lyfta dig alls, så måste du hitta en ny som är något starkare (det kan också vara svårt för partnern att lyfta dig om han är mycket kortare än dig).

Nästa steg är att du visualiserar att du är riktigt tung. Detta kan göras på flera sätt, genom att du tänker att du är tung som en bil, eller att du tänker dig rep eller rötter som går ifrån dig till jorden och som håller fast dig, eller att du tänker uppåt på himlen och att den då trycker tillbaka mot dig. Det spelar ingen roll vad du föreställer dig så länge det på något sätt skulle göra dig tyngre eller att du sitter fast i marken om din tanke hade varit verklighet. Det viktigaste här är att du verkligen tror att du inte kan bli lyft och att din partner inte kan lyfta dig på något sätt. Du kan även låta din kropp påverkas och på så sätt så kanske du ställer dig på ett annat sätt. Det kan förtydliga din tanke, men det är den mentala biten som är viktig, inte den fysiska.

Sedan låter du din partner lyfta dig igen på samma sätt, medans du visualiserar starkt att det inte går att lyfta dig. Om din partner kände att du har blivit tyngre, även om bara en gnutta så har du lyckats. Om han/hon inte orkar lyfta dig alls, så märker du också tydligt att din teknik fungerar bra. Om din partner dock lyckas lyfta dig och inte märker någon skillnad, ja då är det bara att öva mera.

Kommentarer och tillägg:

Kom ihåg att det är bra att göra förberedandet först för att du skall lyckas så bra som möjligt. Vad som händer i tekniken är att du visualiserar dig tung och du skickar hela tiden ut broadcasts som din partner uppfattar när han/hon tar i dig (även innan fysisk kontakt) och försöker lyfta dig. Din partner upplever då att du är väldigt tung och svår att lyfta, fast du inte har ökat i massa.

Rekommenderad fortsatt läsning:

Läs Zeus broadcast-artiklar i hans ebook psi vigour.