home | contact
Searchable Library of Psi Articles and Classes
Information
Database Group:
Psychic

Path in Psi:
Pure Energy

Content Type:
Article & Practical

Posted On:
Not Listed

Edited On:
2007-10-17

⇐ Return to Searchable Library
⇐ Previous  | Easy Beginnings |  Next Entry ⇒


SWE:Oböjlig arm
by Svenove


Kort teknik beskrivning:

Oböjlig arm är en teknik som gör att det är mycket svårare att böja armen på personen som utför tekniken. Med träning så kan det kännas som att armen är helt oböjlig och därifrån har tekniken fått sitt namn. Men som med allt så finns det en gräns på hur duktig man är. Men den kan flyttas framåt och framåt allteftersom man blir bättre.

Teknikens syfte:

Syftet är att märka skillnaden mellan bara styrka och muskler gentemot energi. Att ganska tydligt se att det inte är styrkan som gör armen oböjlig utan energi och därmed se att man klarar av att göra en energiteknik.

Förberedande:

För att ha största möjliga chans att lyckas bra och för att inte hamna i energibrist så bör man (men inte absolut nödvändigt) göra följande före tekniken. Jorda sig, neutralisera sin energi, centrera sig, ta in energi "intaking". Efter man är färdig med tekniken och inte ska göra fler tekniker, så bör man ta in mer energi och slutligen jorda sig. För info om de teknikerna så råder jag er att läsa Zeus ebooks "psi classes" och "psi vigour" och under "basic psychic articles".

Teknikens utförande:

Det krävs två personer för att testa resultatet på tekniken. Den ena skall utföra tekniken (person A) och den andra skall testa om den fungerar (person B). I början så är det bäst om personerna är ungefär lika starka. När man blir bättre så kan det vara mer kul och givande att trappa upp svårighetsgraden genom att testa på starkare och starkare personer(B personer). Personen som skall utföra tekniken (A) står upp och sträcker ut armen. Armen ska vara rak och armbågen ska peka nedåt och handflatan uppåt. Detta är viktigt för att inte skador ska uppstå. Armen ska försöka böjas där den vanligtvis böjs. Om man skulle ändra vinkeln och tex ha armbågen nedåt så skulle det vara svårt att böja armen på samma sätt, men det skulle dessutom göra väldigt ont och om den andra personen skulle ta i mycket, så kan man bryta armen utan att testa någonting alls. Men om man istället utför det på rätt sätt och tar det lugnt i början så är det inte farligt. Person A:s Arm placeras sedan på person B som också står upp. Armen skall placeras mellan B:s huvud och axel och kontaktpunkten skall vara handleden eller lite ovanför handleden. Person B lägger båda sina armar på person A:s arm. Personerna står nu i utgångsposition för att kunna börja tekniken.

Person A skall först börja att spänna sin arm med bara styrka så mycket han/hon kan. Person B skall försöka böja A:s arm genom att lägga på båda sina armar vid armvecket och trycka/hänga nedåt. Person B bör börja med bara lite styrka och ta i mer och mer tills armen böjs (lägg på hela kroppstyngden om det behövs, men gör inga häftiga ryck utan öka trycket successivt). Person B bör också försöka komma ihåg hur mycket styrka som behövdes för att böja armen för jämförelse senare. Exakt hur armarna läggs på är inte viktigt så länge som man har trycket vid armbågsvecket och att man lyckas böja armen. Om det inte går att böja armen fast A bara håller den sträckt med styrka, så bör man försöka ändra böj-tekniken så att den blir mer effektiv eller hitta en starkare person B, eller hämta en person C eller ännu fler som kan hjälpa till och försöka böja armen. Om armen inte går att böjas när A bara använder styrka för att hålla den rak, så är det meningslöst att fortsätta till nästa steg. Det bör noteras dock att om personerna är jämnstarka så borde B kunna böja A:s arm ganska lätt med rätt teknik.

Nu skall samma test genomföras igen, med en mycket viktig skillnad. Skillnaden är att istället för att spänna sina muskler så skall man låta sin inre energi hålla armen rak och göra armen oböjlig eller mycket svårare att böja. Nu finns det flera sätt att gå tillväga. Vad som fungerar bra för många är att tänka(visuallisera) att vatten strömmar genom armen som en brandvattenslang. Det är bara vatten i en sådan vattenslang men den är väldigt svår att böja när vattnet sätts på. Det går även att tänka att armen är en järnstång vilken också vore svår att böja, fast då kan det bli lättare att man tar i med styrka och förlorar energin i tekniken. Man ska försöka slappna av i armen och låta den bli hård automatiskt. Sen när man visualiserar rätt så kan person B försöka böja armen igen och det långsamt.

För ett lyckat resultat så krävs det att person B måste ta i lite mer för att böja armen andra gången än första.

Kommentarer och tillägg:

Notera att i början så kan det endera vara så liten skillnad att den inte märks tydligt nog, eller så böjs armen ännu lättare. Men misströsta inte, för då är det bara att testa igen och öva mer och mer. Det viktigaste här är att tro på sig själv och verkligen försöka och om det blir ett positivt resultat så tvivla inte. I början så kommer ni troligen inte att märka så stor skillnad, men om det är en skillnad, ja då har ni verkligen enligt mig i alla fall bevisat att det var energin som gjorde armen mer oböjlig. Om ni fortsätter att träna och tror på er själva och ni har tillräckligt mycket energi så kan er energi förhoppningsvis hålla emot så mycket så att en jämnstark person inte lyckas böja armen alls när ni håller emot med energi, även om han kan det när ni håller emot med enbart styrka. När ni kommer dit så borde ni ta åt er det och tro på er själva ännu mer, för då är det verkligen en tydlig skillnad och bevis på att ni kan utföra psi. När ni har testat och tror tillräckligt mycket på er själva då räcker det sen med att veta att armen är oböjlig. Ni kan då kanske sätta på och av energin om armen ska vara oböjlig eller ej.

Förbättring/fördjupning av tekniken:

Ni kan innan ni visualiserar att armen är oböjlig skicka så mycket energi ni kan till armen. Ni kan tänka att energin ifrån tex magen flödar som vatten eller ljus genom kroppen till armen, eller att energi ifrån hela kroppen samlas i armen. Då har ni förhoppningsvis mer energi i armen och om ni hade problem förut med tekniken så kanske ni har tillräckligt med energi nu. Om ni behöver ännu mer energi så kan ni ta in energi ifrån naturen "intaking" och skicka allt till armen. Om ni neutraliserar er energi före så kan ni lyckas bättre eftersom det är lättare att påverka neutral energi. Om ni centrerar er så kan ni använda all energi på bästa sätt(alltså mycket viktigt). Om ni jordar er efteråt så löper ni mindre risk att ha för mycket eller för lite energi kvar, vilket kan vara skadligt. (Se förberedande för info om de teknikerna). Om ni vet att ni kommer att lyckas och tror på er själva så är det mycket lättare än om ni tvivlar. Ni kan visuallisera vad som helst som fungerar bra för er. Så ni behöver inte tänka just på en vattenslang eller järnstång.

Fortsättningssteg för att göra tekniken mer avancerad:

När ni börjar kunna utföra tekniken med lätthet på jämnstarka personer så kan ni göra den lite svårare på olika sätt. Ni kan förstås låta starkare och starkare personer försöka böja armen, eller fler och fler om de får plats (det gäller att ni har er tro på tekniken tydlig så att ni inte blir skrämda om de är starka och att ni tål den lilla smärta som uppkommer när de faktiskt trycker ordentligt på er arm) . Ni kan göra det på båda armarna samtidigt ( två personer som försöker böja armen, fast en på varje arm). Ni kan även testa att programmera energin att vara oböjlig vad som än händer. Om man inte har gjort det så är det oftast väldigt lätt att förstöra tekniken. Om ni håller en oböjlig arm så kan person B som försöker böja armen, stöta er i pannan, blåsa på er, kittla er, eller liknande och sen böja armen. Det vanligaste är då att man reagerar på det som hände. Om person B tex rörde vid er panna så kanske er tanke gick upp till huvudet och så avbröts koncentrationen för att hålla armen oböjlig och så kan person B lätt böja den. För att förhindra att det händer, så måste ni säga till er själva att energin i armen inte skall förändras förrän ni säger till, så att ingen skall kunna distrahera er teknik.

Lycka till